Köpvillkor

Ångerrätt

Vid köp av varor från Z3braweb AB har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att ångra ditt köp (ångerrätt). Du har rätt att ångra ditt köp genom att kontakta Z3braweb AB inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen).

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till Z3braweb AB inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Z3braweb AB.

Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Z3braweb AB inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka.

Du kan bli skyldig att ersätta Z3braweb AB för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.